ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

3. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag .

4. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in punt 3 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

5. Bij schade ontstaan als gevolg van de in punt 3 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. (Zaanse verkeersopleidingen)

6. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

7. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8. De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor betalingen bij lespakketten is de betaaltermijn uiterlijk 2 weken na de proefles. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet. Het pakket dient in 1 keer te worden voldaan.

2. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat worden de lessen in eerste instantie stop gezet. Daarna krijg je een herinneringsfactuur. Wordt hier echter geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €40.00) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

3. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt Rijschool Zaanse verkeersopleidingen een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

4. Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. Mocht je willen stoppen met de rijlessen dan blijft het geld staan om later de lessen weer te hervatten. We betalen in dat geval dan ook geen geld terug. (Zaanse verkeersopleidingen)

Als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden dan kunt u altijd contact opnemen met ons support team. Ons support team staat iedere dag tijdens kantooruren van (12.00-17.00) voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Mailen kan natuurlijk ook